برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
داستان بهرام گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر (10129 مشاهده)
معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک (8186 مشاهده)
مقایسه تجلی الهه زولو و خدای پدر در دیوارنگاره دوربان با تکیه بر نظریه فضای سوم هومی‌بابا (7292 مشاهده)
نقش و مفهوم اژدها در بافته های ایران و چین با تأکید بر دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین (7236 مشاهده)
تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک نمونه‌موردی موسیقی و معماری سنتی ایران (6696 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های شاهسون ایران شمال غرب، مرکز و جنوب (6403 مشاهده)
مطالعه تطبیقی- تحلیلی نقوش سفالینه های آقکند با نقوش منسوجات قرن های چهارم تا ششم ه.ق. (5806 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرم نقشمایه های چهار محراب دوره ایلخانی در استان اصفهان (اولجایتو، مقبره پیربکران، مسجدجامع اشترجان، مسجدجامع هفتشویه) (5738 مشاهده)
تطبیق نقاشیهای تورفان و نگاره های منظومه وَرقه و گلشاه دوره سلجوقی (5553 مشاهده)
مطالعه نگاره​های نمادین خورشید در محراب و سنگ قبرهای محرابی شکل قرن 4 تا 7 ه. ق. (5533 مشاهده)
مطالعه نقش مایه گل در ایران پیش از اسلام و تطبیق آن با نشان های قرآن های سده چهارم تا نهم ه.ق. (5400 مشاهده)
نقش‌مایه‌های به‌کاررفته در هنر سیستان و بلوچستان (5272 مشاهده)
مطالعه تطبیقی شاخصه های صوری نقاشی قاجار با چند نگاره از شاهنامه عمادالکتّاب (5131 مشاهده)
معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی (5079 مشاهده)
پیکره‌بندی و موضوع در نگاره‌های ایرانی (بررسی نسخه‌نگاره‌های شاهنامه تهماسبی) (5031 مشاهده)
تحلیل تطبیقی آرایه های تذهیب صفحات افتتاحیۀ در نُسَخ مکاتب شیراز آل اینجو و تیموری (5011 مشاهده)
تأملی بر اهمیت نقش‌مایه شکار در اوایل دوره قاجار با تکیه بر شواهد هنری موجود (4993 مشاهده)
مقایسۀ نقاشی های بُرج بابِل با نگاره هایی از بهزاد و اثری از صحیفه بانو، جهت یافتن شباهت​ها و تفاوت​ها (4968 مشاهده)
بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان (4961 مشاهده)
کنش عوامل اجتماعی اثرگذار در شکل‌گیری گرافیک مدرن ایران در دوران قاجار (4961 مشاهده)
مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه‌های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان (4904 مشاهده)
بررسی تطبیقی نقش معماران خارجی در تحولات معماری معاصر ایران و ترکیه در سال‌های 1300 تا 1357ه.ش. (1920 تا 1979م.) (4883 مشاهده)
مطالعه تطبیقی آثار صنیع‌الملک و تابلوهای مادونای فولین‌یو و عروج مسیح (ع) اثر رافائل (4869 مشاهده)
خوانش چهار نگارۀ عصر قاجار براساس نظریۀ ادراک دیداری ارنست هانس جوزف گامبریچ (مورد مطالعاتی: فرهاد، اسب شیرین را بر دوش می‌کشد) (4848 مشاهده)
مطالعه تطبیقی تن‌پوش‌های مردان در سفرنامه‌ها و نگاره‌های دوره‌ صفویه (4693 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه تطبیقی تن‌پوش‌های مردان در سفرنامه‌ها و نگاره‌های دوره‌ صفویه (7541 دریافت)
مطالعه رابطه بینامتنی در سنت‌ها و نقش‌مایه‌های مشترک هنری تمدن ایلام و هخامنشی (6720 دریافت)
تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک نمونه‌موردی موسیقی و معماری سنتی ایران (5776 دریافت)
تطبیق نقاشیهای تورفان و نگاره های منظومه وَرقه و گلشاه دوره سلجوقی (5174 دریافت)
مطالعه پنج اثر منتخب از سفال نیشابور مربوط به قرون 2 تا 4 هـ‌‌‌‌‌‌.ق. در تطبیق با اندیشه‌های هنر مینیمال (5173 دریافت)
مقایسه تجلی الهه زولو و خدای پدر در دیوارنگاره دوربان با تکیه بر نظریه فضای سوم هومی‌بابا (4517 دریافت)
بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان (3526 دریافت)
معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک (2905 دریافت)
نقش و مفهوم اژدها در بافته های ایران و چین با تأکید بر دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین (2670 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرم نقشمایه های چهار محراب دوره ایلخانی در استان اصفهان (اولجایتو، مقبره پیربکران، مسجدجامع اشترجان، مسجدجامع هفتشویه) (2558 دریافت)
مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه‌های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان (2301 دریافت)
بررسی تطبیقی نقش معماران خارجی در تحولات معماری معاصر ایران و ترکیه در سال‌های 1300 تا 1357ه.ش. (1920 تا 1979م.) (2274 دریافت)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های شاهسون ایران شمال غرب، مرکز و جنوب (2223 دریافت)
ابهام زدایی از تفکر طراحی و شاخص های آن (2075 دریافت)
نقش‌مایه‌های به‌کاررفته در هنر سیستان و بلوچستان (1980 دریافت)
مطالعه تطبیقی- تحلیلی نقوش سفالینه های آقکند با نقوش منسوجات قرن های چهارم تا ششم ه.ق. (1943 دریافت)
مطالعه تطبیقی شاخصه های صوری نقاشی قاجار با چند نگاره از شاهنامه عمادالکتّاب (1933 دریافت)
تأثیر عوامل اجتماعی- تاریخی ایران عصر قاجار در شکوفایی تعزیه عهد ناصری (1797 دریافت)
تحلیل تطبیقی آرایه های تذهیب صفحات افتتاحیۀ در نُسَخ مکاتب شیراز آل اینجو و تیموری (1778 دریافت)
مطالعه نقش مایه گل در ایران پیش از اسلام و تطبیق آن با نشان های قرآن های سده چهارم تا نهم ه.ق. (1754 دریافت)
تأملی بر اهمیت نقش‌مایه شکار در اوایل دوره قاجار با تکیه بر شواهد هنری موجود (1624 دریافت)
داستان بهرام گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر (1605 دریافت)
مطالعه تطبیقی «تزئینات نقوش هندسیِ گره (گره چینی)» در معماری اسلامی و قاعده عرفانی «تجدد امثال» در اندیشه ابن عربی (1593 دریافت)
مطالعه تطبیقی آثار صنیع‌الملک و تابلوهای مادونای فولین‌یو و عروج مسیح (ع) اثر رافائل (1559 دریافت)
معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی (1545 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 30935 بازدید)
کلیه شماره​ های مجله ( 25210 بازدید)
فرم درخواست بررسی و تعهد نویسندگان ( 18075 بازدید)
درباره نشریه ( 13878 بازدید)
هزینه داوری ( 11561 بازدید)
اطلاعات تماس ( 10037 بازدید)
فرآیند بررسی مقالات ( 9925 بازدید)
اطلاعیه ها ( 9203 بازدید)
هیات تحریریه ( 9180 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 9099 بازدید)
فرم داوری ( 7655 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 3577 بازدید)
اطلاعات ثبت نام، ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 3456 بازدید)
اطلاعات ثبت نام، ارسال و زمان بررسی مقاله ( 3336 بازدید)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 2003 بازدید)
اطلاعیه ها ( 1316 بازدید)
عدم دریافت ایمیل‌های نشریه ( 1144 بازدید)
به نام او ( 1053 بازدید)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 896 بازدید)
داوران نشریه ( 839 بازدید)
نحوه پاسخگویی به سوالات ( 594 بازدید)
اطلاعات ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 319 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعیه ها ( 69 ارسال)
درباره نشریه ( 64 ارسال)
به نام او ( 63 ارسال)
هیات تحریریه ( 59 ارسال)
فرم داوری ( 57 ارسال)
اطلاعات تماس ( 55 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 54 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 51 ارسال)
فرم درخواست بررسی و تعهد نویسندگان ( 49 ارسال)
کلیه شماره​ های مجله ( 48 ارسال)
هزینه داوری ( 39 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1240 چاپ)
اطلاعیه ها ( 1173 چاپ)
اطلاعات تماس ( 935 چاپ)
کلیه شماره​ های مجله ( 929 چاپ)
درباره نشریه ( 926 چاپ)
فرم داوری ( 872 چاپ)
هیات تحریریه ( 859 چاپ)
هزینه داوری ( 858 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 850 چاپ)
فرم درخواست بررسی و تعهد نویسندگان ( 831 چاپ)
به نام او ( 550 چاپ)
فرآیند بررسی مقالات ( 526 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 483 چاپ)
اطلاعات ثبت نام، ارسال و زمان بررسی مقاله ( 362 چاپ)
اطلاعات ثبت نام، ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 337 چاپ)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 273 چاپ)
اطلاعیه ها ( 220 چاپ)
عدم دریافت ایمیل‌های نشریه ( 162 چاپ)
داوران نشریه ( 142 چاپ)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 136 چاپ)
نحوه پاسخگویی به سوالات ( 57 چاپ)
اطلاعات ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 38 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb