برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
داستان بهرام گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر (9604 مشاهده)
معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک (7559 مشاهده)
مقایسه تجلی الهه زولو و خدای پدر در دیوارنگاره دوربان با تکیه بر نظریه فضای سوم هومی‌بابا (6938 مشاهده)
نقش و مفهوم اژدها در بافته های ایران و چین با تأکید بر دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین (6827 مشاهده)
تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک نمونه‌موردی موسیقی و معماری سنتی ایران (6289 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های شاهسون ایران شمال غرب، مرکز و جنوب (5966 مشاهده)
مطالعه تطبیقی- تحلیلی نقوش سفالینه های آقکند با نقوش منسوجات قرن های چهارم تا ششم ه.ق. (5457 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرم نقشمایه های چهار محراب دوره ایلخانی در استان اصفهان (اولجایتو، مقبره پیربکران، مسجدجامع اشترجان، مسجدجامع هفتشویه) (5316 مشاهده)
تطبیق نقاشیهای تورفان و نگاره های منظومه وَرقه و گلشاه دوره سلجوقی (5213 مشاهده)
مطالعه نگاره​های نمادین خورشید در محراب و سنگ قبرهای محرابی شکل قرن 4 تا 7 ه. ق. (5086 مشاهده)
مطالعه نقش مایه گل در ایران پیش از اسلام و تطبیق آن با نشان های قرآن های سده چهارم تا نهم ه.ق. (5062 مشاهده)
نقش‌مایه‌های به‌کاررفته در هنر سیستان و بلوچستان (4952 مشاهده)
مطالعه تطبیقی شاخصه های صوری نقاشی قاجار با چند نگاره از شاهنامه عمادالکتّاب (4771 مشاهده)
معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی (4687 مشاهده)
کنش عوامل اجتماعی اثرگذار در شکل‌گیری گرافیک مدرن ایران در دوران قاجار (4679 مشاهده)
پیکره‌بندی و موضوع در نگاره‌های ایرانی (بررسی نسخه‌نگاره‌های شاهنامه تهماسبی) (4644 مشاهده)
بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان (4622 مشاهده)
تحلیل تطبیقی آرایه های تذهیب صفحات افتتاحیۀ در نُسَخ مکاتب شیراز آل اینجو و تیموری (4617 مشاهده)
تأملی بر اهمیت نقش‌مایه شکار در اوایل دوره قاجار با تکیه بر شواهد هنری موجود (4597 مشاهده)
مقایسۀ نقاشی های بُرج بابِل با نگاره هایی از بهزاد و اثری از صحیفه بانو، جهت یافتن شباهت​ها و تفاوت​ها (4579 مشاهده)
بررسی تطبیقی نقش معماران خارجی در تحولات معماری معاصر ایران و ترکیه در سال‌های 1300 تا 1357ه.ش. (1920 تا 1979م.) (4525 مشاهده)
مطالعه تطبیقی آثار صنیع‌الملک و تابلوهای مادونای فولین‌یو و عروج مسیح (ع) اثر رافائل (4511 مشاهده)
مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه‌های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان (4502 مشاهده)
خوانش چهار نگارۀ عصر قاجار براساس نظریۀ ادراک دیداری ارنست هانس جوزف گامبریچ (مورد مطالعاتی: فرهاد، اسب شیرین را بر دوش می‌کشد) (4482 مشاهده)
مطالعه تطبیقی تن‌پوش‌های مردان در سفرنامه‌ها و نگاره‌های دوره‌ صفویه (4316 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه تطبیقی تن‌پوش‌های مردان در سفرنامه‌ها و نگاره‌های دوره‌ صفویه (7180 دریافت)
مطالعه رابطه بینامتنی در سنت‌ها و نقش‌مایه‌های مشترک هنری تمدن ایلام و هخامنشی (5648 دریافت)
تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک نمونه‌موردی موسیقی و معماری سنتی ایران (5527 دریافت)
مطالعه پنج اثر منتخب از سفال نیشابور مربوط به قرون 2 تا 4 هـ‌‌‌‌‌‌.ق. در تطبیق با اندیشه‌های هنر مینیمال (5096 دریافت)
تطبیق نقاشیهای تورفان و نگاره های منظومه وَرقه و گلشاه دوره سلجوقی (4992 دریافت)
مقایسه تجلی الهه زولو و خدای پدر در دیوارنگاره دوربان با تکیه بر نظریه فضای سوم هومی‌بابا (4432 دریافت)
بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان (3420 دریافت)
معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک (2764 دریافت)
نقش و مفهوم اژدها در بافته های ایران و چین با تأکید بر دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین (2562 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرم نقشمایه های چهار محراب دوره ایلخانی در استان اصفهان (اولجایتو، مقبره پیربکران، مسجدجامع اشترجان، مسجدجامع هفتشویه) (2448 دریافت)
مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه‌های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان (2187 دریافت)
بررسی تطبیقی نقش معماران خارجی در تحولات معماری معاصر ایران و ترکیه در سال‌های 1300 تا 1357ه.ش. (1920 تا 1979م.) (2160 دریافت)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های شاهسون ایران شمال غرب، مرکز و جنوب (2113 دریافت)
ابهام زدایی از تفکر طراحی و شاخص های آن (1962 دریافت)
نقش‌مایه‌های به‌کاررفته در هنر سیستان و بلوچستان (1905 دریافت)
مطالعه تطبیقی- تحلیلی نقوش سفالینه های آقکند با نقوش منسوجات قرن های چهارم تا ششم ه.ق. (1840 دریافت)
مطالعه تطبیقی شاخصه های صوری نقاشی قاجار با چند نگاره از شاهنامه عمادالکتّاب (1814 دریافت)
تأثیر عوامل اجتماعی- تاریخی ایران عصر قاجار در شکوفایی تعزیه عهد ناصری (1729 دریافت)
تحلیل تطبیقی آرایه های تذهیب صفحات افتتاحیۀ در نُسَخ مکاتب شیراز آل اینجو و تیموری (1665 دریافت)
مطالعه نقش مایه گل در ایران پیش از اسلام و تطبیق آن با نشان های قرآن های سده چهارم تا نهم ه.ق. (1653 دریافت)
تأملی بر اهمیت نقش‌مایه شکار در اوایل دوره قاجار با تکیه بر شواهد هنری موجود (1520 دریافت)
داستان بهرام گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر (1505 دریافت)
مطالعه تطبیقی آثار صنیع‌الملک و تابلوهای مادونای فولین‌یو و عروج مسیح (ع) اثر رافائل (1458 دریافت)
معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی (1451 دریافت)
پیکره‌بندی و موضوع در نگاره‌های ایرانی (بررسی نسخه‌نگاره‌های شاهنامه تهماسبی) (1414 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 29333 بازدید)
کلیه شماره​ های مجله ( 24252 بازدید)
فرم درخواست بررسی و تعهد نویسندگان ( 17613 بازدید)
درباره نشریه ( 13203 بازدید)
هزینه داوری ( 11049 بازدید)
اطلاعات تماس ( 9628 بازدید)
فرآیند بررسی مقالات ( 9483 بازدید)
اطلاعیه ها ( 8800 بازدید)
هیات تحریریه ( 8788 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 8602 بازدید)
فرم داوری ( 7243 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 3328 بازدید)
اطلاعات ثبت نام، ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 3114 بازدید)
اطلاعات ثبت نام - ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 2987 بازدید)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 1646 بازدید)
به نام او ( 1052 بازدید)
اطلاعیه ها ( 938 بازدید)
عدم دریافت ایملیهای نشریه با آدرس yahoo یا gmail ( 798 بازدید)
داوران نشریه ( 630 بازدید)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 546 بازدید)
اطلاعیه بررسی مقالات ( 181 بازدید)
اطلاعات ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 72 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اطلاعیه ها ( 69 ارسال)
درباره نشریه ( 64 ارسال)
به نام او ( 63 ارسال)
هیات تحریریه ( 59 ارسال)
فرم داوری ( 57 ارسال)
اطلاعات تماس ( 55 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 54 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 51 ارسال)
فرم درخواست بررسی و تعهد نویسندگان ( 49 ارسال)
کلیه شماره​ های مجله ( 48 ارسال)
هزینه داوری ( 39 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1180 چاپ)
اطلاعیه ها ( 1118 چاپ)
اطلاعات تماس ( 902 چاپ)
درباره نشریه ( 883 چاپ)
کلیه شماره​ های مجله ( 848 چاپ)
فرم داوری ( 828 چاپ)
هیات تحریریه ( 820 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 811 چاپ)
هزینه داوری ( 811 چاپ)
فرم درخواست بررسی و تعهد نویسندگان ( 789 چاپ)
به نام او ( 549 چاپ)
فرآیند بررسی مقالات ( 471 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 434 چاپ)
اطلاعات ثبت نام - ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 322 چاپ)
اطلاعات ثبت نام، ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 300 چاپ)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 222 چاپ)
اطلاعیه ها ( 170 چاپ)
عدم دریافت ایملیهای نشریه با آدرس yahoo یا gmail ( 121 چاپ)
داوران نشریه ( 104 چاپ)
تعطیلی نشریه در مردادماه ( 104 چاپ)
اطلاعیه بررسی مقالات ( 15 چاپ)
اطلاعات ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله ( 8 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb