دوره 12، شماره 24 - ( 12-1401 )                   دوره 12 شماره 24 صفحات 27-13 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان. ، safarisedigh.rozita@gmail.com
2- دانشیار، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.
چکیده:   (1195 مشاهده)
مینیمالیسم با شعار "کم­ترین، بیش­ترین است" نگرش و سبکی است که مشخصه­ اصلیِ آن بیانِ ذاتِ چیزها در عین اختصار است. این مفهوم با فلسفه­ ذواتِ ادموند هوسرل در پدیدارشناسی که با شعار "بازگشت به خودِ چیزها" از طریق اپوخه و تحویل پدیدارشناسانه میسر می­ شود؛ در هماهنگی بوده و شاید بتوان بیش­ترین نمودِ آن در هنرها را در ذاتِ طراحی­ گرافیک جست­وجو کرد. به این ترتیب، آثار طراحی آگهی تبلیغاتی به­ عنوان یکی از مهم­ترین زیرشاخه ­های طراحی­ گرافیک می ­تواند نظرگاه مناسبی برای بررسی این رابطه باشد. می­ توان پرسش را به این نحو مطرح کرد که چه رابطه ­ای میان وجوه پدیدارشناسانه­ مینیمالیسم و طراحی و درک آثار در گستره­ طراحی گرافیک وجود دارد؟ و اختصار در بیانِ مینیمال چگونه با مفهوم ذات­‌بینیِ پدیدارشناسانه­ هوسرل می­ تواند پیوند برقرار کند؟ مقاله­ حاضر در پی آن بوده که با تکیه بر مفاهیم کلیدی در اندیشه­ پدیدارشناسی هوسرل، نحوه­ ظهور و بروز آن­ها را در خلق آثار مینیمال در بستر طراحی گرافیک دنبال کند. در این راستا، ابتدا مروری بر مفاهیم اصلیِ روش پدیدارشناسی هوسرل مانند اپوخه، تحویل پدیدارشناسانه و بررسی ذوات صورت پذیرفته و سپس تجلی آن­ها در خلق، تجربه­­ تصویر و دریافتِ آثارِ طراحی­ گرافیک تبیین و توصیف شده است. نمونه­ هایی از این آثار از طریق نمونه­‌گیری شدت، به ­عنوان راهبردی از نمونه‌­گیری هدفمند در پژوهش­ کیفیِ حاضر در راستای مفاهیم انتخاب و با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی ارائه گشته است. نتیجه­ این مطالعه نشان­ داده است که بیان مینیمال در گستره­ طراحی­ گرافیک را می­توان نوعی بیان پدیدارشناسانه در نظر گرفت که از طریق شهود ذات و دیدنِ ساختارهای بنیادین پدیدارها به ویژه با توجه به مولفه­ ضرورت ذاتی، امر طراحی را صورت داده و همراهی مخاطب را تا تجربه­ تصویر به دنبال داشته است.
متن کامل [PDF 961 kb]   (305 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: هنرهای تجسمی

فهرست منابع
1. اسپیگلبرگ، هربرت (1397الف). جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی. ترجمه مسعود علیا، چاپ چهارم، جلد اول، تهران: مینوی خرد.
2. اسپیگلبرگ، هربرت (1397ب). جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی. ترجمه مسعود علیا، چاپ چهارم، جلد دوم، تهران: مینوی خرد.
3. امینیان، تهمتن (1397). آگهی تجاری بانک ملت. روزنامه خراسان، (19989) 3. http://www.khorasannews.com/?nid=19989&pid=3&type=، (تاریخ دسترسی: 23/11/1401).
4. جمادی، سیاوش (1389). زمینه و زمانه پدیدارشناسی. چاپ سوم، تهران: ققنوس.
5. خاتمی، محمود (1387). گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر. چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
6. دارتیگ، آندره (1384). پدیدارشناسی. ترجمه محمود نوالی، چاپ سوم، تهران: سمت.
7. رشیدیان، عبدالکریم (1382). هوسرل و پدیده شناسی. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، (71). 28-39.
8. ریخته گران، محمدرضا (1389). پدیدارشناسی، هنر، مدرنیته. چاپ دوم، تهران: ساقی.
9. زهاوی، دن (1392). پدیدارشناسی هوسرل. ترجمه مهدی صاحب کار و ایمان واقفی، چاپ اول، تهران: روزبهان.
10. شمس، نگار؛ مهرنگار، منصور و علی محمدی اردکانی، جواد. (1395). تأثیر هنر مینیمال بر زیرشاخه‌های ارتباط تصویری ایران معاصر. کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
11. کاپلستون، فردریک (1375). تاریخ فلسفه: از فیشته تا نیچه. ترجمه داریوش آشوری، چاپ هفتم، جلد هفتم، تهران: سروش.
12. محمدپور، احمد (1398). ضدروش: زمینه‌های فلسفی و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی. چاپ دوم، ویراست دوم، قم: لوگوس.
13. نامداری، فریبا و اوجاق علیزاده، شهین (2016). نگرشی پدیدارشناسانه بر داستان های مینیمال با نمونه هایی از داستان های مرزبان نامه. إضاءات نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی. دوره 6 (24). 167-153.
14. هوسرل، ادموند (1372). ایده پدیده شناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ اول، تهران: علمی و فرهنگی.
15. هوسرل، ادموند (1395). تأملات دکارتی: مقدمه ای بر پدیده شناسی. چاپ ششم، تهران: نشر نی.
16. Dermot, M; Cohen, J. (2012). The Husserl Dictionary. Edition: Continuum Philosophical Dictionaries, Continuum International Publishing Group.
17. Hafnidzam, A. M; Ishak, Z. & Ladin, C. A. (2022). A Phenomenological Analysis of the Experience of Analogical Thinking in Graphic Design Elaborations. Asian Journal of University Education (AJUE), Volume 18, Number 2, 386-396. [DOI:10.24191/ajue.v18i2.17993]
18. Hussrel, E. (2005). Phantasy, Image Consciousness, and Memory (1898-1925). Collected works, Editor: Rudolf Bernet. Volume XI, Translated By: John B.Brough, Department Of Philosophy, Georgetown University, Washington, D. C, Publisher: Springer.
19. Jinglong, L. (2018). The Application of Minimalism in Modern Packaging Design. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 204, 4th International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering.
20. Morgen, D. & Joseph, C. (2012). The Husserl dictionary. Edition: Continuum Philosophical Dictionaries. Publisher: Continuum/ Bloomsbury.
21. Rangarajan, V; Onkar, P. S; Kruiff, A. D & Barron, D. (2022). The role of perception of affective quality in graphic design inspiration. The Design Journal, 25:5, 867-886. [DOI:10.1080/14606925.2022.2082126]
22. Mills, C. (n.d.). Negating Art's Ontology: Minimalism and Phenomenology. https://www.academia.edu/17429793/Negating_Arts_Ontology_Minimalism_and_Phenomenology (Retrieved 10 Jan 2023).
23. Dye, E. (2013). Minimal LEGO Ad. https://churchm.ag/minimal-lego-ad-inspiration/. (Retrieved 7february. 2022).
24. DDB Group. (2010). Matches, Desks, Matches, Chairs. Brazil. https://www.adsoftheworld.com/campaigns/matches-desks. (Retrieved 7february. 2022).
25. Beyer, Ch. (2022). Edmund Hussrel, Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/husserl/#LifWor (Retrieved 13 March 2023).
26. Toadvine, T. (2016). Maurice Merleau-Ponty, Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/merleau-ponnhty/. (Retrieved 13 March 2023).
27. URL 1: http://www.kargadan.com/#before-section1/17 & http://www.kargadan.com/#before-section1/18 (access date: 2023/02/07).
28. URL 2: https://yaghout.blog.ir/1392/10/24/tahmtan_aminian (access date: 2023/04/19).
29. URL 3: https://adaddictive.com/nestle-kitkat-break/ (access date: 2023/04/19).
30. URL 4: https://adsspot.me/media/prints/sensodyne-helmets-6e993543882e(access date: 2023/04/19).
31. URL 5: (a): http://www.kargadan.com/#before-section1/13 (access date: 2023/03/13).
32. (b): http://www.kargadan.com/#before-section1/15 (access date: 2023/03/13).
33. (c): http://www.kargadan.com/#before-section1/16 (access date: 2023/03/13).
34. (d): http://www.kargadan.com/#before-section1/14 (access date: 2023/03/13).

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.