نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- فرم درخواست بررسی و چاپ
فرم درخواست بررسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۲۷ | 

قابل توجه پژوهشگران محترم:

**هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه نامه درخواست چاپ و تأییدیه استاد راهنما/نویسنده همکار، همراه مقاله الزامی است.

   فرم درخواست بررسی و چاپ (Word)

   فرم درخواست بررسی و چاپ (Pdf)


**داوری مقالات ارسال شده به دفتر نشریه «مطالعات تطبیقی هنر» بر اساس فرم داوری مصوب نشریه، انجام می​شود. از این رو خاطر نشان می​گردد

   که در نگارش و تنطیم مقاله، موارد طرح شده در این فرم را مدنظر قرار دهید. جهت دریافت فرم داوری مقالات اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.116.20.fa
برگشت به اصل مطلب