نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پژوهشگر گرامی​؛
*پیش از ارسال مقاله، اطلاعات لازم را در بخشهای
: اطلاعات نشریه، نحوه بررسی مقالات  و بخش راهنمای نویسندگان در صفحه اصلی سامانه مطالعه گردد.

**لطفاً برای پیگیری وضعیت مقاله ارسالی، به پروفایل شخصی خود در سایت نشریۀ مراجعه فرمایید. سوالات ضروری(مواردی که در سایت اشاره نشده باشد)
را از طریق "
فرم برقراری ارتباط" در بخش تماس ارسال کنید. 
حتی‌الامکان از تماس تلفنی خودداری کنید.        زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ 

** با توجه به شرایط موجود و انجام امور نشریه به صورت دورکاری سوال خود را حتماً از طریق "فرم برقراری ارتباط" در بخش تماس مطرح کنید.
    در خصوص اشتراک نشریه، داخلی ۲۵(بخش اشتراک نشریه) تماس بگیرید.


تماس ۳۴۴۶۰۷۵۵-۳۴۴۶۰۳۲۸-۰۳۱    داخلی: ۱۷   نمابر:  ۳۴۴۶۰۹۰۹-۰۳۱      پیامک: ۱۰۰۰۱۷۹۹۷۱۷۰۱۷

             mail: mthaui.ac.ir                      Website: mth.aui.ac.ir      

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب