نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام، ارسال مقاله و زمانبندی بررسی مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/19 | 
قابل توجه پژوهشگران گرامی:

هر پژوهشگر فقط  ملزم به یکبار  ثبت نام  در سامانه می باشد. (در صورتیکه جهت ورود به سامانه با اشکال مواجه شدید با دفتر نشریه تماس بگیرید و یا با فرم برقراری ارتباط (از قسمت تماس) پیغام بگذارید، جهت ارسال مقاله دوم با همان ثبت نام اول اقدام کنید. جهت ارسال اصلاحیه مقاله، از گزینه ویرایش اقدام گردد، تا جایگزین فایلهای قبلی گردد و اصلاحیه مقاله را به عنوان ارسال جدید بارگذاری نکنید. در صورتی که گزینه ویرایش فعال نبود از قسمت "فرم برقراری ارتباط" برای نشریه پیغام بگذارید.

**جهت اطلاع کامل از نحوه تنظیم و نگارش مقاله، ارسال مقاله، مدت زمان بررسی اولیه و مراحل داوری، پرداخت هزینه‌ها و..... بخش‌های: راهنمای نویسندگان،​ نحوه بررسی مقالات و  اخبار پایگاه ملاحظه گردد. در صورت سوال، غیر از موارد عنوان شده در سایت از بخش تماس: فرم برقراری ارتباط  اقدام کنید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.54.25.fa
برگشت به اصل مطلب