نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- اخبار نشریه
اطلاعات ثبت نام، ارسال و زمان بررسی مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 

قابل توجه پژوهشگران گرامی:

هر پژوهشگر فقط  ملزم به یکبار  ثبت نام  در سامانه می باشد. ارسال مقاله دوم یا بارگذاری مجدد اصلاحیه مقاله با همان ثبت نام انجام گردد. برای ارسال اصلاحیه مقاله، از گزینه ویرایش، اقدام گردد تا جایگزین فایل‌های قبلی گردد و به عنوان ارسال جدید بارگذاری نگردد.
در صورتیکه جهت ورود به سامانه یا بارگذاری اصلاحیه مقاله با اشکال مواجه شدید و یا "ویرایش" فعال نبود از قسمت "فرم برقراری ارتباط" در بخش "تماس" برای نشریه پیغام بگذارید.

*جهت بررسی اولیه موضوع مقاله، تمامی بخشهای مقاله، طبق "شیوه​‌نگارش مشروح نشریه
(امکان دانلود از بخش راهنمای نویسندگان) تنظیم گردد.

**از هر نویسنده یک مقاله در مرحله بررسی اولیه و مرحله داوری قرار می گیرد. تا نهایی شدن تکلیف مقاله اول، مقاله‌​ای دیگری از نویسنده در مراحل بررسی قرار نمی‌گیرد و در صورتی که نویسنده‌​ای مقاله دومی ارسال کند در وضعیت "انصراف" قرار می‌گیرد.
 


مدت زمان بررسی مقالات: مرحله بررسی اولیه مقاله(ارزیابی موضوع و محتوا) ۳-۴ هفته می​باشد، چنانچه با موضوع مقاله موافقت شود پس از اعلام نتیجه ارزیابی اولیه از طریق ایمیل و انجام اصلاحات اولیه(در صورت نیاز) و پرداخت هزینه داوری مقاله در مراحل داوری قرار می​گیرد که زمان آن برای هر مقاله ای متفاوت است و بین ۴ الی ۹ ماه به طول می انجامد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.43.26.fa
برگشت به اصل مطلب