نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول: دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
سردبیر: استاد مهدی حسینی

دوفصلنامه «مطالعات‌تطبیقی‌هنر» براساس مجوز ۸۹/۳/۱۱/۸۹۴۱۲ مورخ ۸۹/۱۱/۱۸ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای درجه علمی-پژوهشی بوده است. پیرو مجوز شماره ۸۹۴۱۲/۳/۸۹ مورخ ۹۸/۱۱/۱۸ از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی می‌باشد.

این نشریه حاصل همکاری مشترک علمی دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه‌های اصفهان، کاشان، شهرکرد، هنر اسلامی تبریز و دانشکده‌های هنر و معماری تربیت مدرس، هنر الزهرا و هنر شاهد می باشد.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به نشانی isc.ac، در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به نشانی www.sid.ir، بانک نشریات کشور (Magiran) به نشانی https://www.magiran.com/، در پایگاه مجلات تخصصی (Noormags) به نشانی www.noormags.ir و در پایگاه آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران به نشانی /https://iranjournals.nlai.ir نمایه می شود

همچنین این نشریه در شبکه‌های اجتماعی: LinkedIn و Research Gate عضویت دارد.

پروانه انتشار نشریه «مطالعات تطبیقی هنر» از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره ۱۹۵۲۲/۹۱ مورخ ۹۱/۷/۹ صادر شده است.
* براساس جلسه شورای راهبردی مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۹۷ به نشریه علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر ضریب تأثیر ۰.۱۰۳ اختصاص داده شد. 
و پروانه انتشار نشریه در تاریخ ۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت ۷۲۳۰۷ مجدد صادر گردید.

 ISSN: ۲۳۴۵-۳۸۴۲  
EISSN: ۲۵۳۸-۲۹۶۹

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب