نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول: دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
سردبیر: استاد مهدی حسینی

دوفصلنامه «مطالعات‌تطبیقی‌هنر» براساس مجوز ۸۹/۳/۱۱/۸۹۴۱۲ مورخ ۸۹/۱۱/۱۸ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای درجه علمی-پژوهشی بوده است. پیرو مجوز شماره ۸۹۴۱۲/۳/۸۹ مورخ ۹۸/۱۱/۱۸ از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی می‌باشد.

این نشریه حاصل همکاری مشترک علمی دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه‌های اصفهان، کاشان، شهرکرد، هنر اسلامی تبریز و دانشکده‌ هنر و معماری تربیت مدرس، هنر الزهرا و هنر شاهد می باشد.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به نشانی isc.ac، در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به نشانی www.sid.ir، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) به نشانی https://www.magiran.com/، در پایگاه مجلات تخصصی (Noormags) به نشانی www.noormags.ir، در پایگاه کتابخانه ملی؛ سامانه نشریات علمی ایران به نشانی /https://iranjournals.nlai.ir و در گوگل اسکالر (Google Scholar) به نشانی https://scholar.google.com/ نمایه می‌باشد.

همچنین این نشریه در شبکه‌های اجتماعی: LinkedIn ، Research Gate و ORCID عضویت دارد.

پروانه انتشار نشریه «مطالعات تطبیقی هنر» از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره ۱۹۵۲۲/۹۱ مورخ ۹۱/۷/۹ صادر شده است.
* براساس جلسه شورای راهبردی مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۹۸ به نشریه علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر ضریب تأثیر ۰.۱۱۱ اختصاص داده شد. 
* پیرو رتبه‌بندی نشریات علمی (گروه هنر و معماری) در کمیسیون نشریات علمی سال ۹۹، نشریه "مطالعات تطبیقی هنر" دارای رتبه ب می‌باشد.ار نشریه در تاریخ ۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت ۷۲۳۰۷ مجدد صادر گردید.

 ISSN: ۲۳۴۵-۳۸۴۲  
EISSN: ۲۵۳۸-۲۹۶۹

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب