نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- هزینه داوری مقاله
هزینه داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/2 | 

پژوهشگر محترم:

*پس از تأیید اولیه موضوع و محتوای مقاله و اعلام نتیجه ارزیابی(با ایمیل)، هزینه داوری جهت قرار گرفتن مقاله در مرحله داوری و پس از تأیید نهایی مقاله، هزینه چاپ دریافت می‌گردد. 
برای اطلاع از هزینه‌ها و نحوه پرداخت، فرم پیوست مشاهده گردد.


راهنمای پرداخت هزینه‌ها 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.117.21.fa
برگشت به اصل مطلب