نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- هزینه داوری مقاله
هزینه داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/2 | 

پژوهشگر محترم:

*پس از تأیید موضوع و محتوای مقاله و اعلام نتیجه ارزیابی اولیه(ارسال ایمیل)، جهت قرار گرفتن مقاله در مرحله داوری، هزینه داوری از صفحه شخصی(صورتحساب کاربران)به صورت الکترونیکی دریافت می گردد. برای اطلاع از هزینه داوری مقاله، فرم مربوطه مشاهده گردد.

فرم هزینه داوری (Word)

فرم هزینه داوری (Pdf) 


***  لینک پرداخت صورتحساب(هزینه داوری) در صفحه شخصی تمامی کاربرانی که مقاله ارسال می​کنند فعال است. لطفاً تا زمانی که از طرف دفتر نشریه، تأیید مقاله در مرحله ارزیابی از طریق ایمیل به شما اعلام نشده است هزینه ای پرداخت نشود. در صورت رد مقاله در ارزیابی اولیه هزینه عودت داده نمی​شود.
** به دلیل عدم رعایت برخی از پژوهشگران و پرداخت هزینه داوری در مرحله ارزیابی اولیه، صورتحساب غیر فعال گردید. و فقط برای مقالاتی که در بررسی اولیه موضوع مورد تأیید قرار می گیرد و پس از بررسی ویرایش اولیه، صورتحساب فعال می گردد.
در صورت اشکال در محاسبه هزینه داوری در صورتحساب، طبق فرم هزینه داوری به صورت ثبت فیش پرداخت بانکی(تصویر فیش الزامی) دریافت میشود.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.117.21.fa
برگشت به اصل مطلب