نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- فرم داوری
فرم داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 قابل توجه پژوهشگران محترم:

داوری مقالات ارسال شده به دفتر نشریه «مطالعات تطبیقی هنر» براساس فرم داوری مصوب نشریه، انجام می شود. از این رو خاطر نشان می گردد، که در نگارش و تنظیم مقاله، موارد طرح شده در این فرم را مد نظر قرار دهید. جهت دریافت فرم داوری مقالات اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.114.19.fa
برگشت به اصل مطلب