نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه هنر اصفهان در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب توسعه و ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، تحقیقات و تجارب علمی و هنری پژوهشگران دانشگاه و سراسر کشور اقدام به انتشار مجله «مطالعات تطبیقی هنر» نموده است.

این نشریه به زبان فارسی منتشر می​شود و دربر گیرنده مقالات علمی_ پژوهشی مرتبط با موضوعات تطبیقی در زمینه‌های پژوهش در هنر مانند حوزه های مطالعاتی: هنرهای تجسمی(صنایع دستی، هنرهای سنتی، فرش، طراحی صنعتی و...)، هنرهای کاربردی(گرافیک، نقاشی، عکاسی و...)، معماری، .... و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و هنر می‌باشد.

** موضوع و محتوای مقاله باید "رویکرد تطبیقی"داشته و "پژوهشی" باشد. آوردن عبارت "مطالعه تطبیقی" در عنوان مقاله الزامی نیست. جهت آشنایی بیشتر با موضوع تطبیقی مقاله اول شماره یازدهم نشریه را مشاهده کنید.

اساتید، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را برای چاپ با رعایت شیوه‌نامه نگارش مشروح مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال کنند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب